VIỆT NGỮ

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH LỚP VIỆT NGỮ

BẤM VÀO ĐÂY

Bảo tồn tiếng Việt không chỉ là bảo tồn một thứ ngôn ngữ mà là bảo tồn cả nền văn hóa

của một dân tộc.

Đặt căn bản trên tinh thần đó, ban biên soạn xin giới thiệu với

quý vị phụ huynh một bộ sách Việt ngữ, mong đóng góp phần nào

vào công việc dạy ngôn ngữ và gìn giữ giá trị văn hóa Việt Nam cho con em chúng ta ở hải

ngoại.

Chúng tôi có 2 giáo trình học Việt Ngữ. Cách phát âm theo 2 phương pháp khác nhau. Xin quý vị

tùy nghi sử dụng:

1. Giáo trình thứ nhất: Hướng dẫn cách phát âm theo phương pháp trước năm 1975 (Download giáo trình)

2. Giáo trình thứ hai: Hướng dẫn cách phát âm theo phương pháp sau năm 1975 (Download giáo trình)