TRUYỀN TIN

TRUYỀN TIN

  1. MỤC ĐÍCH VÀ LỢI ÍCH : 

    – Luyện cho các em có trí nhớ bền bỉ.- Giúp cho các em sinh hoạt ngoài trời thích thú, ham học.

    – Thông tin khi ở cách núi ngăn sông.

  2. CÁC LOẠI TRUYỀN TIN : 

    – Dùng tai : Còi, Kèn, Tù và …- Dùng mắt nhìn : Tay, cờ, đèn, lửa, khói…

III. TÍN HIỆU TRUYỀN TIN :

Có 2 loại thường dùng nhất :

  1. Tín hiệu MORSE.
  2. Tín hiệu SEMAPHORE.

Vần Morse do ông Samuel Morse (1791 – 1872). Sinh ở Charles -Town nước Mỹ tìm ra khoảng năm 1835.

Ngày nay vần Morse được sử dụng để truyền tin và người ta lấy tên ông để kỷ niệm người sáng tạo ra nó.