TRẠI HUẤN LUYỆN

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”48888″ img_size=”500X500″ title=”TRẠI TUYẾT SƠN”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Thời gian : 03 ngày đêm liên tục

 1. PHẬT PHÁP
 2. TÁC PHONG
 3. TỔ CHỨC
 4. ĐIỀU KHIỂN

DOWNLOAD TÀI LIỆU TRẠI HUẤN LUYỆN TUYẾT SƠN[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”48885″ img_size=”250×250″ title=”TRẠI ANÔMA – NI LIÊN”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Thời gian : 03 ngày đêm liên tục

 1. PHẬT PHÁP
 2. TINH THẦN
 3. TÁC PHONG
 4. TỔ CHỨC
 5. ĐIỀU KHIỂN

DOWNLOAD TÀI LIỆU TRẠI HUẤN LUYỆN ANÔMA – NI LIÊN

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49030″ img_size=”300×300″ title=”TRẠI LỘC UYỂN”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. TỔNG QUÁT
 2. PHẬT PHÁP
 3. THẤU ĐÁO VỀ GĐPT
 4. THẤU ĐÁO VỀ TỔ CHỨC MỘT ĐOÀN
  DOWNLOAD TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN LỘC UYỂN

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49030″ img_size=”300×300″ title=”TRẠI A DỤC”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. TỔNG QUÁT
 2. PHẬT PHÁP
 3. THẤU ĐÁO VỀ NGÀNH
 4. CẦM ĐOÀN
  DOWNLOAD TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN A DỤC

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49273″ img_size=”1000×1000″ title=”TRẠI HUYỀN TRANG”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 1. TỔNG QUÁT
 2. PHẬT PHÁP
 3. QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH GĐPT
  DOWNLOAD TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN HUYỀN TRANG

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49273″ img_size=”1000×1000″ title=”TRẠI VẠN HẠNH”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

PHẦN I -CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN HÀM THỤ

a.  Kinh Thắng Man

b.  Kinh Duy Ma Cật

c.  Kinh Kim Cương:

PHẦN II – CHƯƠNG TRÌNH TRÊN ĐẤT TRẠI
 1. TỔNG QUÁT
 2. PHẬT PHÁP
 3. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
  DOWNLOAD TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN VẠN HẠNH

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]