PHÂN ƯU

Gia Đình Phật Tử Nhất Tâm thành kính phân ưu cùng Huynh Trưởng Quang Thông – Trần Chính, Huynh Trưởng Tịnh Hạnh – Sử Thị Mỹ Dung và tang quyến.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Ba ngày 17 tháng  1 năm 2023:

  • 4:00-5:30 PM  – Lễ  Nhập  Quan,  Phát Tang, Cầu  Siêu & Cúng Cơm
  • 5:30-8:00 PM – Thăm Viếng

Thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023:

  • 8:00 AM – Lễ Cầu  Siêu & Cúng Cơm
  • 11:30 AM – Lễ Di Quan & Hỏa  Táng
  • 1:00  PM – Lễ An Linh  va Nhập Thổ  tại chùa Trúc Lâm

TANG GIA ĐỒNG  KHẮP  BÁO