NGÀNH OANH VŨ

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49109″ title=”BẬC MỞ MẮT”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tinh thần: HIẾU

Thời gian tu học: 01 năm

A. PHẬT PHÁP

B. VĂN NGHỆ

C. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC MỞ MẮT[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49110″ title=”BẬC CÁNH MỀM”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tinh Thần: HOÀ

Thời gian tu học: 01 năm

A. PHẬT PHÁP

B. VĂN NGHỆ

C. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC CÁNH MỀM[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49111″ title=”BẠC CHÂN CỨNG”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tinh Thần: HẠNH

Thời gian tu học: 01 năm

A. PHẬT PHÁP

B. VĂN NGHỆ

C. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC CHÂN CỨNG[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49113″ title=”BẬC TUNG BAY”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tinh Thần: NGUYỆN

Thời gian tu học: 01 năm

A. PHẬT PHÁP

B. VĂN NGHỆ

C. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC TUNG BAY[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]