NGÀNH THIẾU

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49116″ img_size=”500X500″ title=”BẬC HƯỚNG THIỆN”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tinh Thần: LỤC HOÀ
Thời gian tu học: 01 năm

A. KIẾN THỨC

B. RÈN CHÍ

C. VĂN NGHỆ

D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC HƯỚNG THIỆN[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49118″ img_size=”500X500″ title=”BẬC SƠ THIỆN”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tinh Thần: TỨ NHIẾP PHÁP
Thời gian tu học: 01 năm

A. KIẾN THỨC

B. RÈN CHÍ

C. VĂN NGHỆ

D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC SƠ THIỆN[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49120″ img_size=”500X500″ title=”BẬC TRUNG THIỆN”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tinh thần: TỨ CHÁNH CẦN
Thời gian tu học: 01 năm

A. KIẾN THỨC

B. RÈN CHÍ

C. VĂN NGHỆ

D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC TRUNG THIỆN

LỊCH SỬ NGÀI VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”49122″ img_size=”500X500″ title=”BẬC CHÁNH THIỆN”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tinh Thần chủ: AN NHẪN – VÔ ÚY

Thời gian tu học: 02 năm

A. KIẾN THỨC

B. RÈN CHÍ

C. VĂN NGHỆ

D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC CHÁNH THIỆN

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]