LIÊN LẠC

 

MỌI CHI TIẾT XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG LIÊN LẠC BHT. GĐPT NHẤT TÂM:
– ĐIỆN THOẠI:
1. Liên Đoàn Trưởng: Tuệ Hưng Sử Vĩnh Thạnh (602) 405-9143
2. Tổng Thư Ký: Ý Như Không Trần Thiên Kiều – (480)200-5735
3. Kỷ Thuật: Chủng Niệm Lê Tấn Hoài – (520) 208-0129

– EMAIL: bht@gdptnhattam.com

    (PHẦN LOGIN EMAIL DÀNH CHO BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPT NHẤT TÂM)