HÀNH CHÁNH

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Upload files
Upload Directory: uploads
Select Subfolder

Quản trị hành chánh là công tác quản lý, điều khiển cơ cấu, hoạt động của một tổ chức hay một đoàn thể

để từ đó ấn định hệ thống tổ chứccũng như các nội quy, quy chế thành văn kiện, văn bản với mục đích

quản trị và điều hành tổ chức hay lưu chuyển nhằm phổ cập tin tức, thông tri những sinh hoạt, hoạt động

và điều động các sinh hoạt, hoạt động của tổ chức, đoàn thể.

Quản trị hành chánh tốt sẽ góp phần duy trì và phát triển tổ chức theo đúng định huớng và mục đích

ban dầu.

Nếu quản trị hành chánh kém thì sẽ làm lệch lạc cơ cấu, hệ thống tổ chức (phương diện chủ quan)

hoặc sẽ làm những nguời ngoài tổ chức nhìn nhận sai lầm mục đích chính của tổ chức

(phương diện khách quan) và làm mất giá trị của tổ chức về mặt hình thức và trong lĩnh vực đối ngoại.

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức đã đuợc khai sinh và tồn tại hơn 7 thập kỷ, đã từng trải qua

vô vàn gian nguy, thử thách, thăng trầm nhưng vẫn an nhiên phát triển không ngừng.

Vì vậy, nhiều thế hệ Huynh Truởng đã tập trung tâm huyết dể vừa phát triển tổ chức, vừa hoàn chỉnh

từ cơ cấu hệ thống, hình thức tổ chức, chương trình tu học, huấn luyện cho đến quản trị hành chánh.

Có lúc GÐPT đã phải sinh hoạt trong tinh thần tùy duyên bất biến để tồn tại. Do đó, Hành Chánh GĐPT

sẽ giúp hàng ngũ Huynh Truởng các cấp nắm vững một số nguyên tắc căn bản trong thể thức hành chánh

ngỏ hầu phục vụ cho việc quản trị và điều hành mọi hoạt động của GÐPT ngày càng vững mạnh hơn.