ĐƠN XIN GIA NHẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG ĐIỀN VÀO MẪU ĐƠN DƯỚI ĐÂY VÀ GỞI VỀ:
* ĐỊA CHỈ: TRUNG TÂM SINH HOẠT GĐPT NHẤT TÂM
                  1254 S. 18TH AVE – PHOENIX, AZ 85007
* EMAIL: bht@gdptnhattam.com