ĐỘI HÌNH TẬP HỌP

Đội Hình Tập Họp Cơ Bản Trong GĐPT.
I- HIỆU LỆNH TẬP HỌP:
Hiệu lệnh thường gồm 2 phần:
* Dư lệnh: là lệnh ra trước để Đoàn sinh chú ý chuẩn bị.
* Động lệnh: là lệng để Đoàn sinh thi hành ngay một động tác.
Hiệu lệnh cần phải dễ phân biệt và được giải thích rõ ràng cho mọi người trước khi đem dùng.
Sau đây là các hiệu lệnh thường được dùng. Tuy nhiên khi xét thấy cần, người điều khiển có thể đặt thêm các hiệu lệnh khác.
A/ Còi Lệnh:
Hiệu còi dùng để cho đoàn sinh chú ý chạy đến trước khi dùng thủ lệnh hay khẩu lệnh trong các buổi họp Đoàn, các cuộc cắm trại, các Trại Huấn Luyện, …Người điều khiển thổi những tiếng còi dài (tè) hay ngắn (tích). Ví dụ: Chú ý:_, nhanh lên:.. .. .., chậm lại:_ _ _ _, tập họp chung: _ .. .. .., cấp cứu:… _ _ _ …
B/ Khẩu Lệnh: (Lệnh bằng miệng) gồm có 2 phần:

  1. Dự lệnh: Nói trước cho đoàn sinh biết những gì sẽ phải làm. Dự lệnh phải chậm rãi, rõ ràng, dễ hiểu. Ví dụ: Người điều khiển nói: “Khi anh hô PHẬT TỬ các em trả lời TINH TẤN và đứng thế nghiêm”.
  2. Động lệnh: Nói ra để đoàn sinh thi hành ngay. Động lệnh phải mạnh mẽ, rõ ràng. Ví dụ: Sau khi đã ra dự lệnh như trên, người điều khiển hô to “PHẬT TỬ”, khi đó đoàn sinh sẽ hô to “TINH TẤN” và đứng thế nghiêm.

C/ Thủ Lệnh: (lệnh ra bằng tay):
Lệnh ra bằng tay chỉ dùng khi đoàn sinh đứng gần (có thể trông thấy người điều khiển).

A.Tập họp hàng dọc: Người điều khiển đưa tay phải thẳng ra phía trước, bàn tay cao quá đầu một chút, nắm lại và ngón trỏ đưa lên trời.
Tập họp 2, 3, 4,… hàng dọc: Người điều khiển đưa tay phải thẳng ra phía trước, bàn tay cao quá đầu một chút và đưa 2, 3, hay 4 ngón tay tùy theo hàng. Khi đưa tay ra cả 5 ngón tay thì tất cả các đội , chúng đều tập họp theo hàng dọc.

B. Tập họp hàng ngang:


Người điều khiển đưa tay phải ra thẳng ngang vai, bàn tay nắm lại. và đưa 2, 3, hay 4 ngón tay tùy theo hàng. Khi đưa tay ra cả 5 ngón tay thì tất cả các đội , chúng đều tập họp theo hàng ngang.

C. Tập họp hình rẻ quạt (Hay hình chữ V):


Người điều khiển đưa hai tay về phía bên thành hình chữ V góc độ 60 độ, bàn tay nắm lại.

D. Tập họp hình chữ U:

Người điều khiển đua tay phải ngang vai, thành góc thước thợ, bàn tay nắm lại.

E. Tập họp hình bán nguyệt (hay nữa vòng tròn): Người điều khiển đưa cánh tay lên đầu, bàn tay nắm lại.

G/ Hiệu Lệnh Bằng Chuông, Mõ, Đèn:
Trong trường hợp thích nghi ta có thể dùng chuông, mõ hay đèn để ra hiệu lệnh. Cách thức sử dụng sẽ do người điều khiển ấn định sao cho rõ ràng, dễ phân biệt.