PHÂN ƯU

Gia Đình Phật Tử Nhất Tâm thành kính phân ưu cùng Huynh Trưởng Quang Thông – Trần Chính, Huynh Trưởng Tịnh Hạnh – Sử Thị Mỹ Dung và tang quyến. CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Thứ Ba ngày 17 tháng  1 năm 2023: 4:00-5:30 PM  – Lễ  Nhập  Quan,  Phát...