HÀNH CHÁNH

HÀNH CHÁNH


Quản trị hành chánh là công tác quản lý, điều khiển cơ cấu, hoạt động của một tổ chức hay một đoàn thể
để từ đó ấn định hệ thống tổ chứccũng như các nội quy, quy chế thành văn kiện, văn bản với mục đích điều hành tổ chức.