BẬC TRUNG THIỆN

Ngày Đăng: January 24, 2023

Tinh thần: TỨ CHÁNH CẦN
Thời gian tu học: 01 năm

A. KIẾN THỨC

B. RÈN CHÍ

C. VĂN NGHỆ

D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC TRUNG THIỆN

LỊCH SỬ NGÀI VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

 

 

Những Bài Đăng Khác

BẬC SƠ THIỆN

Tinh Thần: TỨ NHIẾP PHÁP Thời gian tu học: 01 năm A. KIẾN THỨC B. RÈN CHÍ C. VĂN NGHỆ D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN E. HOẠT...

read more

BẬC TRỰC

BẬC TRỰC Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC Thời gian tu học: 02 năm. 1. PHẬT PHÁP 2. NHẬN THỨC 3. CHUYÊN MÔN DOWNLOAD...

read more