BẬC SƠ THIỆN

Ngày Đăng: January 24, 2023

Tinh Thần: TỨ NHIẾP PHÁP
Thời gian tu học: 01 năm

A. KIẾN THỨC

B. RÈN CHÍ

C. VĂN NGHỆ

D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC SƠ THIỆN

 

Những Bài Đăng Khác

BẬC TRỰC

BẬC TRỰC Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC Thời gian tu học: 02 năm. 1. PHẬT PHÁP 2. NHẬN THỨC 3. CHUYÊN MÔN DOWNLOAD...

read more