PHƯƠNG HƯỚNG

 • Phương Hướng (Download)
  Ðể xác định vị trí một điểm trên mặt đất, đối với một người khi quan sát tại một điểm nào đó, trước hết chúng ta phải rõđiểm ấy ở trên một hướng nào đối với mình. Ðể đáp ứng nhu cầu, người ta quy định chia mặt phẳng chân trời

  làm nhiều hướng phân biệt. Trong đó có bốn hướng chính và rất nhiều hướng phụ:

  • Hướng mặt trời mọc là hướng Ðông (East) –  Chữ tắt là E
  • Ðối diện hướng Ðông là hướng Tây (West) –  Chữ tắt là W
  • Hướng bên dưới là hướng Nam (South)  –  Chữ tắt là S
  • Hướng bên trên là hướng Bắc (North) –  Chữ tắt là N

  Ngoài ra, trên thực tế, người ta còn dùng bốn hướng phụ chính và rất nhiều hướng phụ khác nữa nhưng ít dùng đến:

  • Ðông Nam  –  Southeast (SE)
  • Tây Nam –  Southwest (SW)
  • Ðông Bắc –  Northeast (NE)
  • Tây Bắc –  Northwest (NW)

  Người ta có thể dùng thêm nữa như: Ðông-Ðông-Nam, Ðông-Ðông-Bắc, Tây-Tây-Nam và Tây-Tây-Bắc chẳng hạn. Nhưng các hướng phụ nầy rất ít dùng. Vậy muốn xác định một điểm nào đó trên mặt đất điều cần nhất là phải biết rõ phương hướng. Có nhiều phương pháp áp dụng để tìm phương hướng như: Mặt trời, La bàn, Ðồng hồ.

GÚT DÂY

GÚT DÂY

Từ thời thượng cổ, các bộ lạc ở các vùng rừng núi đã dùng đến nó.  Mỗi khi đi săn hoặc làm củi,

họ phải dùng cách bó cột một con vật, một bó củi khô để mang về nhà.  Tại miền biển, người ta dùng Gút

để vá một khoảng lưới bị rách, làm cọc chèo, buộc dây neo v.v.

Gút đối với Gia Đình Phật Tử rất thiết thực trong sự sinh hoạt, hữu ích trực tiếp như gói một gói đồ,

cột một cây chổi, một vật treo ở trại, trang hoàng trong một căn phòng… cứu người chết đuối chẳng hạn.

DẤU ĐƯỜNG

 • Dấu Đi Đường (Download)

  Dấu đi đường là những hình thức chỉ dẫn cách đi bộ, xe cộ. Lối đi nầy tránh sự phiền phức cho người kháckhỏi bị lạc đường, hoặc để theo dõi dấu vết của thú vật hay người đã đi qua.Có ba loại dấu đi đường mà ta cũng cần nên biết.

  • Loại được ấn định do Sở Công Chánh Giao Thông trong thành phố hoặc các nơi có xe giao thông,
  • Loại dùng cho sinh hoạt các đoàn thể hoạt động thanh niên, trong đó có chúng ta.Lối dùng nầy thường được áp dụng trong những trò chơi có tính cách hoàn toàn thiên nhiên,trong những trò chơi lớn:  Trên đường phố, đồng ruộng, rừng, công viên.Thực hiện bằng hai cách:  vẽ trên đường đi và dùng các vật thiên nhiên như cành cây, cỏ, sỏi, đá…
  • Loại dấu vết do người hay súc vật để lại mà ta cần theo dõi.

 

CỨU THƯƠNG

CỨU THƯƠNG

 Cấp Cứu Cơ Bản (Download)

 

Tài liệu này chỉ trình bày sơ lược và dùng để cung cấp kiến thức tổng quát

Cấp cứu là sự săn sóc cấp thời cho người bệnh hay bị thương.  Công việc cứu cấp tuy chỉ

tạm thời nhưng rất quan trọng vì cấp cứu có thể định đoạt sự sống chết của bệnh nhân.

Cầm được vết thương trong khi chờ đợi bác sĩ.