MẬT THƯ

 • Mật Thư (Download)

  Tiếng Hy Lạp mật thư có nghĩa là Kryptos (dấu kín, bí mật ) và Gramma nghĩa là bản văn lá thư .Hay trong tiếng anh mật thư có nghĩa là secret letter. Vậy mật thư có thể hiểu là 1 bản thông tin gồm những ký tự khó hiểu,những ký hiệu bí mật mà chỉ có người gửi và người nhận mới hiểu được nhằm giữ kín nội dung cần trao đổi, thông tin.

Các ký hiệu ấy gọi chung là mật mã. Muốn hiểu được nội dung của bức thư thì phải phá bí mật

của ký hiệu và cách sắp xếp.

Quá trình khám phá ấy gọi là giải mã.

 

PHƯƠNG HƯỚNG

 • Phương Hướng (Download)

  Ðể xác định vị trí một điểm trên mặt đất, đối với một người khi quan sát tại một điểm nào đó, trước hết chúng ta phải rõđiểm ấy ở trên một hướng nào đối với mình. Ðể đáp ứng nhu cầu, người ta quy định chia mặt phẳng chân trờilàm nhiều hướng phân biệt. Trong đó có bốn hướng chính và rất nhiều hướng phụ:

  • Hướng mặt trời mọc là hướng Ðông (East) –  Chữ tắt là E
  • Ðối diện hướng Ðông là hướng Tây (West) –  Chữ tắt là W
  • Hướng bên dưới là hướng Nam (South)  –  Chữ tắt là S
  • Hướng bên trên là hướng Bắc (North) –  Chữ tắt là N

  Ngoài ra, trên thực tế, người ta còn dùng bốn hướng phụ chính và rất nhiều hướng phụ khác nữa nhưng ít dùng đến:

  • Ðông Nam  –  Southeast (SE)
  • Tây Nam –  Southwest (SW)
  • Ðông Bắc –  Northeast (NE)
  • Tây Bắc –  Northwest (NW)

  Người ta có thể dùng thêm nữa như: Ðông-Ðông-Nam, Ðông-Ðông-Bắc, Tây-Tây-Nam và Tây-Tây-Bắc chẳng hạn. Nhưng các hướng phụ nầy rất ít dùng. Vậy muốn xác định một điểm nào đó trên mặt đất điều cần nhất là phải biết rõ phương hướng. Có nhiều phương pháp áp dụng để tìm phương hướng như: Mặt trời, La bàn, Ðồng hồ.